Blog

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Κίνδυνος Πτώχευσης Επιχειρήσεων – Στατική Προσέγγιση

Μια επιχείρηση που παρουσιάζει ζημιές μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όσο είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της. Από την άλλη, το γεγονός της διακοπής των πληρωμών της, την κάνει να μπει σε νομική διαδικασία που μπορεί να την οδηγήσει στην εξαφάνισή της. Ο κίνδυνος πτώχευσης που ονομάζεται επίσης χρεοκοπία, ή ακόμα και έλλειψη […]
Read More

Βιωσιμότητα των χωρών και των κλάδων με βάση το τρίπτυχο ESG

Η απόδοση μιας επιχείρησης πλέον δεν εκτιμάται μόνο από τα κέρδη που αποκτά αυτή, αλλά η επιτυχία της μετριέται επίσης από το ποια είναι η συνεισφορά της στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ευημερία της γύρω κοινότητας και της διακυβερνητικής εταιρικής πολιτικής που εφαρμόζει. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες καθώς και […]
Read More

«Πράσινη» – Ηθική Τράπεζα

Πολλοί οικονομικοί επιστήμονες ζητούν από τις κεντρικές τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας χρήματος Η τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει η πλειοψηφία στην Ευρώπη σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση της αγοράς. Ο επαναπροσανατολισμός των χρηματοοικονομικών ροών επιβάλλει λοιπόν αναγκαστικά τις τράπεζες. Πολλοί οικονομικοί επιστήμονες ζητούν από […]
Read More

Η Ηθική Λειτουργία Επιχειρήσεων συνεπάγεται Ηθικά Προϊόντα;

Θα πρέπει το κάθε άτομο να έχει την ελευθερία επιλογής να πράξει αναλόγως. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αλλά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα αποποιούνται τις ευθύνες για τυχόν δημιουργία αρνητικών επιπτώσεων σε ένα μεγάλο μέρος των χρηστών Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης – Μαριάννα Εσκαντάρ Καπνοβιομηχανίες Η παραγωγή και πώληση προϊόντων καπνού, παρά το γεγονός […]
Read More

COP26 – Κλίμα: Στατιστικά Στοιχεία και Σενάρια για το Μέλλον

Η Ευρωπαϊκή ήπειρος υπερθερμένεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, στη Γαλλία η θερμοκρασία έχει ήδη αυξηθεί κατά 1,8 C. Παντού, η άνοδος του επιπέδου της θάλασσας επιταχύνεται. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης – Μαριάννα Εσκαντάρ Η κλιματική αλλαγή έχει επιβιβάσει την ανθρωπότητα σε «ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή». Ορισμένες αλλαγές είναι ήδη μη αναστρέψιμες. Η 6η έκθεση του […]
Read More

Χρηματοοικονομικές Αγορές και ESG

Των Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη*Υποψήφια Δρ. Μαριάννας Εσκαντάρ**και Δρ. Αιμίλιου Γαλαριώτη*** Τον τελευταίο μισό αιώνα, οι χρηματοοικονομικές αγορές απέκτησαν εύρος και πολυπλοκότητα που, σε μεγάλο βαθμό, κατέστησαν το δημοκρατικό τους έλεγχο περίπλοκο και επικίνδυνο για όσους τον ασκούν. Πέρασαν από το 50% στο 110% του ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο, στο 150% για τις ΗΠΑ, ενώ η Γαλλία […]
Read More

Το ESG αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων Επίτιμος Καθηγητής Ελληνικού  Μεσογειακού  Πανεπιστημίου Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France Υποψήφιας Δρ. Μαριάννας Εσκαντάρ Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engineering Πολυτεχνείο Κρήτης Δρ. Αιμίλιου Γαλαριώτη Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Αντιπρύτανης Έρευνας Audencia Business School, France Οι πρακτικές για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) […]
Read More

ESG Data Greece

The landscape for integrating ESG criteria in businesses is rapidly changing. Regulators, investors and other stakeholders are focused on corporate disclosures regarding climate-related and social issues. There is a need for a transition in our thinking and actions in this area. Why does ESG integration matter for a company? Changes in consumer demand are beginning […]
Read More

Χρηματοοικονομική & Κλίμα

Των Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, Ακαδημαϊκού Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων Επίτιμος Δρ. ΑΠΘ Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France Υποψήφιας Δρ. Μαριάννας Εσκαντάρ Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engineering Πολυτεχνείο Κρήτης Μπορεί η χρηματοοικονομική να σώσει τον πλανήτη; Προσανατολισμένες προς τομείς χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ιδιωτική επένδυση και […]
Read More